keyfiyyət zəmanəti

keyfiyyət öhdəliyi

a. yalnız yeni və orijinal hissələr;
b. 12 ay zəmanət
c. saxta deyil: hər hansı bir hissənin saxta olduğu aşkar edilərsə, qeyd-şərtsiz geri qaytarma və ya dəyişdirməni qəbul edirik.

Top